Reglament

Manual i guia

Consulta ací el manual que usarem en la partida així com la guia particular.

Races

Consulta ací la informació sobre les races presents en la partida i les seues característiques.

Classes

Llig sobre la devoció del teu personatge així com les habilitats que això li conferix.

Deïtats

Tots els habitants de Faerûn seguixen un déu. A qui arribaran els teus resos?

Punts d'armadura

Comprova les teues proteccions i quin dany li faràs al teu enemic.

Professions

Tot el que necessites saber per a decidir a què es vol dedicar el teu personatge.