Punts d'armadura

Per a resoldre les vostres dubtes, ací indicarem els punts d'armadura que atorguen cada peça i segons el seu material. 

Un impacte vàlid en qualsevol part del cos (vàlida) hi haja o no impactat en l'armadura restarà un punt d'armadura sempre i quan el dany no siga del tipus "directo a la vida", tant en este cas com en el cas que s'hagen perdut tots els punts d'armadura el dany restarà punts de vida.

Recordeu que l'armadura esta limitada segons la classe que hàgeu triat

9991b3_423ca915b9184d9f9a52c6392858f465
Lletra Nominació Cuiro Metall
A
Casc
Commocionat
Commocionat i cegat
B
Muscleres
1
2
C
Peto
1
2
D
Braçalets
1
2
E
Quixots
1
2
F
Gamberes
1
2
-
Gorjal
0
1
-
Gambesó
1 - 3
-
Cota de malla
1 - 4